WSPÓŁPRACUJĄCY
ZESPÓŁ

Współpracujący Zespół to projekt rozwojowy,
który oprócz oryginalności
i elementu zaskoczenia dla uczestników – integruje,
uczy i pomaga budować współpracę.

Co oferujemy?

W ramach projektu WSPÓŁPRACUJĄCY ZESPÓŁ oferujemy
warsztat mający na celu poprawę pracy w zespole.

Oparty jest o Style Myślenia FRIS® – nowatorską metodologię,
która powstała po to, aby w prosty i szybki sposób dostarczać
praktycznej wiedzy o sposobach myślenia i działania w kontekście szeroko rozumianej komunikacji.

Cele warsztatu

shaparator

Lepsze wykorzystanie zasobów oraz naturalnych predyspozycji i dopasowanie zadań do odpowiednich członków zespołu.

Wzrost motywacji poszczególnych członków zespołu do wspólnej pracy i wypracowania wspólnego sukcesu.

Wzrost zaangażowania pracowników, większa proaktywność.

Model FRIS®

shaparator
man

Metodologia FRIS® powstała po to, aby w prosty i szybki sposób dostarczać praktycznej wiedzy o sposobach myślenia i działania. Diagnoza stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał. Ponadto FRIS® :Więcej o FRIS®   ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Opinie klientów

shaparator

W całej Polsce z badania Stylu Myślenia FRIS® skorzystało już kilkanaście tysięcy osób, wiele firm i organizacji.
Oto wybrane opinie naszych Klientów o metodologii FRIS®

revicw

Jacek Rapcia Advisor to CEO National Association of Cooperative Banks

Jednym z większych wyzwań w zarządzaniu jest odpowiedni dobór członków zespołów, odpowiedzialnych za realizację konkretnych projektów. Sukces w realizacji założonych celów w pierwszej kolejności zależy od tego, kto odpowiada za wykonywanie kolejnych zadań. Dlatego tak bardzo istotne jest, by dobierać do tego osoby o konkretnych i zróżnicowanych predyspozycjach. Fakty - Relacje - Idee - Struktury (FRIS), czyli zestaw narzędzi pozwalających zrozumieć i opisać różnice w sposobach myślenia i działania jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich managerów, którzy budują zespoły optymalne z punktu widzenia stojących przed nimi wyzwań i nie boją się przy tym łączyć różnorodnych stylów myślenia i stylów działania.

revicw

Dariusz Odzioba Dyrektor Pionu Rynków PKO BP

Widzę ogromną szansę na wykorzystanie narzędzia FRIS w rekrutacji czy doborze kadr do zespołów, tak aby mieć jak najbardziej zbilansowane i produktywne/ efektywne zespoły. W ramach życia korporacyjnego FRIS może też ułatwić komunikację pomiędzy osobami o różnych stylach myślenia. Sam kwestionariusz jak i późniejsze narzędzia są bardzo proste i intuicyjne.

revicw

Maciej Hoffmann CEO, HITSales Sp. z o.o.

To co istotne, sama metoda pozwala w sposób czytelny i jasny wyjaśnić przyczyny zachowań niektórych osób w zespole a dzięki sesjom coachingowym z poszczególnymi członkami zespołu, znacząco poprawić wydajność i efekty przeprowadzanych działań marketingowo-sprzedażowych. W dobie nieustannego braku czasu na cokolwiek a już tym bardziej, na dłuższy postój i głębsze przemyślenia dotyczące naszych działań (również osobistych), badanie Fris jest doskonałą okazją do refleksji nad sobą i współpracującymi z nami zespołami ludzkimi.

Jestem Zawodnikiem (styl myślenia) Entuzjastą (styl działania). Wydaje się, że właśnie tak siebie postrzegałem, a wiec FRIS prawdę ci powie.

Dzięki FRIS wiem, jakie są moje mocne strony, które powinienem jeszcze bardziej rozwijać i wykorzystywać zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Moim planem jest objąć badaniem FRIS możliwie jak najwięcej moich podwładnych - będę wówczas pewny, kto jest kto i z kim jak postępować.

revicw

Joanna Pach Aktorka

FRIS w niezwykle prosty, ale jakże celny sposób „rozgryza” człowieka. Dzięki niemu lepiej poznajemy swoje mocne strony, zdajemy sobie sprawę ze swoich słabszych kawałków. Dowiadujemy się o sobie rzeczy, na które zwykle nie zwracaliśmy uwagi. Dzięki FRIS, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć działanie i zachowanie swoje oraz bliskich nam osób . Patrząc na osoby, widzimy konkretne typy ludzi, a co za tym idzie, do czego są „stworzeni” , w czym mogą być nam pomocni, z czym sobie świetnie poradzą, a co może stanowić dla nich problem. Myślę, że Fris może być ogromnie pomocny w doborze zespołu. Wiemy jakich osób potrzebujemy, a przy pomocy FRIS, doskonale potrafimy określone typy osób wyłonić . FRIS - to źródło wiedzy o nas samych i o otaczających nas ludziach. Patrzysz na człowieka , poznajesz go i widzisz czy jego działania są wynikiem dokładnego, skrupulatnego planu, czy to analityk, czy kreatywny twórca.

revicw

Inga Tymińska Edubroker

FRIS jest świetnym narzędziem nie tylko pokazującym Twój indywidualny styl myślenia, ale również przekładającym się na Twój styl działania. I to jest niewątpliwie duży walor, wyróżniający tę metodologię.

Badanie pozwala lepiej komunikować się z innymi i dzięki temu podnosi się poziom kompetencji związanej z zarządzaniem swoim zespołem. Po prostu lepiej rozumiemy ludzi, z którymi pracujemy i możemy efektywniej działać jako zespół.

revicw

Natalia Juchniewicz Doktor filozofii

FRIS to dobre narzędzie do zrozumienia dynamiki zespołu, jego mocnych stron i potencjalnych trudności, na jakie dana grupa ludzi może trafić. Warsztat FRIS można adresować do naukowych zespołów badawczych, żeby ukazać, jaką rolę odgrywają poszczególne osoby w projekcie oraz na co szczególnie należy zwracać uwagę projektując realizację badań.

Dla Kogo

shaparator
man

Dla tych, którzy doceniają wagę współpracy i chcą zrozumieć metodykę różnych stylów myślenia i działania, aby skuteczniej współdziałać:


— dyrektorzy
— menadżerowie
— kierownicy
— pracownicy HR
— zespoły projektowe


Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie firmy z branży:
— IT i telekomunikacja
— Bankowość i Finanse
— FMCG
— HR
— Transport i Logistyka
— Spedycja
— Administracja
— Edukacja


Reprezentujesz inną branżę? Sprawdź możliwość wzięcia udziału w projekcie – napisz do nas.
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ TERAZ!

Korzyści dla Menadżera

  • · umiesz stworzyć efektywny, zbilansowany i zgrany zespół,
    który podejmuje wyzwania i realizuje wyznaczone cele;
  • · wiesz jak efektywnie się komunikować z osobami o różnych stylach myślenia i działania (według metodologii FRIS®);
  • · jako lider wiesz jaki masz wpływ i jak rozdzielić role w zespole,
    by był maksymalnie wydajny.
WIĘCEJ

Korzyści dla Uczestnika

  • · lepiej poznasz swój styl pracy oraz członków swojego zespołu;
  • · sprawdzisz jaka rola w zespole powoduje, że osiągasz stan FLOW;
  • · odkryjesz i nazwiesz swoje mocne strony, zaplanujesz, jak je wykorzystać, żeby osiągać maksimum możliwości przy realizacji celów.
WIĘCEJ

Twoja Inwestycja

shaparator

man

699 zł / osobę + VAT

Jak to działa?

Analiza potrzeb Twojej firmy => podpisanie umowy => warsztat => konsultacja poszkoleniowa.

W skład warsztatu wchodzi:
— token (indywidualny raport dla każdego uczestnika)
— materiały szkoleniowe
— certyfikat ukończenia warsztatu
— jednodniowe szkolenie
— indywidualne konsultacje
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ TERAZ!

Prowadzący

shaparator
member

Life & business coach, akredytowana w International Coach Federation
na poziomie Associate Certified Coach (ACC), absolwentka szkoły coachingu CoachWiseTM, uzyskany tytuł: Certified Coach CoachWiseTM, Trener Certyfikowany FRIS®, Trener Metody Biegun 10 Kroków Marka Kamińskiego. Ukończyła kurs Trenera Wspomagania dla oświaty (ORKE). Zawodowo prowadzi własne projekty szkoleniowe oraz współpracuje z wieloma instytucjami szkoleniowymi. Realizuje warsztaty oraz szkolenia zarówno dla biznesu, jak
i placówek oświatowych. W zakresie szkoleń i warsztatów specjalizuje się
w warsztatach rozwoju osobistego, szkoleniach sprzedażowych, budowaniu zespołów, rozwiązywaniu konfliktów, warsztatach z wykorzystania nowoczesnych narzędzi coachingowych.

member

Certified International Professional Trainer® , Business Coach oraz Trener Metody Biegun Marka Kamińskiego. Absolwentka AWFiS w Gdańsku oraz studiów podyplomowych na kierunku: Komunikacja i kreowanie wizerunku medialnego, Business Coaching, Ekoefektywny Marketing dla Biznesu, Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności. Ukończyła kurs Trenera Wspomagania dla oświaty (ORKE), certyfikacja PRINCE2 Foundation. Posiada doświadczenie, zarówno jako trener biznesu, szkoleniowiec oraz wykładowca. Partner Stylów Myślenia FRIS®. Zawodowo prowadzi własne projekty szkoleniowe oraz współpracuje z wieloma instytucjami szkoleniowymi. Realizuje warsztaty oraz szkolenia zarówno dla biznesu, jak i placówek oświatowych. Specjalizuje się w szkoleniach motywacyjnych, komunikacyjnych, z zarządzania zespołem, pracą na celach, coachingowych, o stylach myślenia.

Zacznij już dziś rozwijać swój zespół!

KONTAKT

shaparator

Formularz kontaktowy

Potrzebujesz szybkiej informacji? Zadzwoń:


Agnieszka Kurzawska 504 482 548

Patrycja Gorczyca 608 033 868