Metodologia FRIS®

shaparator

Metodologia FRIS® powstała po to, aby w prosty i szybki sposób dostarczać praktycznej wiedzy o sposobach myślenia i działania. Diagnoza stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Według Psychologii Poznawczej, styl myślenia (styl poznawczy) kształtuje się w wieku przedszkolnym czyli do ok. 6 roku życia i jest niezmienny. Styl myślenia to nasza naturalna reakcja, szczególnie w nowej sytuacji, kiedy nie mamy wypracowanych metod podpowiadanych przez doświadczenie. Czym innym jest styl działania – kształtowany jest przez szeroko pojęte doświadczenia. Według modelu FRIS® istnieją 4 style myślenia: Zawodnik (dominująca perspektywa faktów), Partner (dominująca perspektywa relacji), Wizjoner (dominująca perspektywa idei) oraz Badacz (dominująca perspektywa struktur). Styl myślenia w połączeniu z pozostałymi perspektywami o różnym natężeniu tworzy styl działania - w  sumie 14 kompozycje jednej, dwóch lub trzech aktywnych perspektyw, które tworzą grupy: Specjalistów (dominująca jedna perspektywa), Elastycznych (dominujące dwie perspektywy) oraz Wszechstronnych (dominujące trzy perspektywy). Style działania wykazują powiązanie z preferencjami zawodowymi badanych, tym samym wyróżnionych zostało 9 profili zawodowych FRIS® skoncentrowanych na: ludziach, przedsiębiorczości, rozwoju, innowacyjności, twórczości, nauce, koordynowaniu, procesach i zabezpieczaniu.

• FRIS® wyjaśnia aspekty procesu myślenia i zachowania, które są dla człowieka niezmienne i te, które ewoluują wraz z czasem i nabywaniem doświadczenia;

• FRIS® nie wartościuje i nie dzieli ludzi na lepszych lub gorszych, ale pokazuje, w jakich sytuacjach i w jakich warunkach konkretny człowiek jest najbardziej efektywny;

• FRIS® ułatwia identyfikację naturalnych predyspozycji, czyli tego, co nie tylko przychodzi osobie łatwiej niż innym, ale również jest wykonywane z przyjemnością, bez wewnętrznego przymusu (np. analizowanie problemów teoretycznych lub abstrakcyjnych);

• FRIS® wyjaśnia również, na jakich etapach rozwiązywania problemów czy realizacji procesów dana osoba ma szansę najsilniej wykorzystać swój potencjał;

• FRIS® nie jest analizą osobowości, jak inne znane narzędzia, ale analizą sposobu myślenia i działania, a więc tego, co ma największy wpływ na wyniki, jakie człowiek uzyskuje w pracy.

Zacznij już dziś rozwijać swój zespół!